(12.02.2014.)
- Rakić Professional Consulting uspješno poslovao u 2013.

Nakon sačinjavanja finansijskih izvještaja i podnošenja poreske prijave za 2013. godinu, utvrđeno je da je Rakić Professional Consulting poslovao sa dobitkom.
Prihodi u 2013. godini su za 30,5% veći u odnosu na 2012. godinu, ukupni rashodi veći za 55,22%, a ukupna dobit veća je za 19,0% u odnosu na prethodnu godinu. 
U 2014. godini, Rakić Professional Consulting nastaviće sa proširenjem obima usluga svojim klijentima te povećanjem broja stručnog osoblja. 
Cilj nam je da svojim klijentima nastavimo pružati visoko-stručne usluge uz maksimalno profesionalan pristup.