(28.08.2018.)
- Seminar o novom obračunu plata u RS

U Banjoj Luci je održan seminar u organizaciji REC-a, na kojem su predstavnici Ministarstva finansija RS ukazali na nove načine i formule za obračun plata u RS. Seminaru je prisustvovao i naš zaposlenik Ranko Bajičić. Učesnici seminara su čuli objašnjenja specifičnih primjera koji mogu nastati u privrednim društvima, a  za sve nedoumice koje su nastale u toku seminara, predložena je naknadna komunikacija e-mailom sa službenicima MFRS, kako bi se nova zakonska rješenja pravilno implementirala u praksi.