(02.10.2020.)
- Seminar "UINO I MI"

U srijedu 23.9.2020. godine održan je online seminar „UINO I MI“, u organizaciji Revicona, gdje je jedan od predavača bio advokat Dejan Rakić.

Predavači su se na seminaru primarno bavili pravilnom i potpunom primjenom propisa o PDV-u i drugim indirektnim porezima (akcize/trošarine, carine i dr.), s akcentom na najčešće sporne situacije u inspekcijskoj prakasi UINO i načine njihovog blagovremenog izbjegavanja. Tema seminara bile su i aktivnosti i planovi UINO BiH, s posebnim osvrtom na predstojeću obavezu podnošenja KIF-ova i KUF-ova elektronskim putem.

Revicon je, zbog velikog interesa za učešće u online seminaru „UINO I MI“, omogućio pristup seminaru do kraja godine, koji se može pratiti u vrijeme koje vama odgovara i na svim elektronskim uređajima, bez preuzimanja dodatnih aplikacija. Više o tome potražite na internet stranici Revicona: http://www.revicon.info/bs/seminari/show/278