(05.10.2020.)
- Seminar - Novine, izmjene i primjena Zakona o PDV-u

Zaposleni u našem Društvu su prisustvovali seminaru pod nazivom „Novine, izmjene i primjena Zakona o PDV-u“, koji je organizovao Centar za unapređenje korporativnog upravljanja u saradnji sa UIO. Seminar je održan 29.09.2020. godine u prostorijama Univerziteta za poslovne studije u Banjoj Luci.
Na seminaru je bilo riječi o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, oporezivanju transakcija sa virtuelnim valutama - bitcoin, PDV tretmanu usluga faktoringa, evidentiranju ino i domaćih avansa u PDV prijavi, prometu nezavršenih objekata, popravci i zamjeni dobara u garantnom roku, davanju "gratis robe", kao i o poreskom tretmanu elektronskih usluga.
Predavač je bio Mr. Anes Muslimović, koji je o navedenim temama iznosio aktuelne stavove i mišljenja UIO.