(02.11.2020.)
- Webinar u organizaciji Privredne štampe d.o.o. Sarajevo

U organizaciji Privredne štampe d.o.o. Sarajevo dana 26.10.2020. godine održan je webinar iz oblasti poreza, finansija, računovodstva i revizije, na kojem je jedan od predavača bio advokat Dejan Rakić, koji je u svom izlaganju govorio na temu: “Elektronsko podnošenje KIF-a i KUF-a”, “Postupak prinudne naplate indirektnih poreza” i “Specifične situacije u primjeni Zakona o PDV-u”.