(23.04.2014.)
- OBAVEZA PODNOŠENjA DODATKA UZ PDV PRIJAVU

Na internet stranici Uprave za indirektno oporezivanje je objavljena vijest o obavezi podnošenja Obrasca D PDV, kojim prestaje obaveza dostavljanja obrazloženja negativnog polja 71 PDV prijave.
Obrazac ima dvadeset polja koja se popunjavaju podacima u slučaju ispunjavanja uslova navedenih u njima, a koja su podijeljena u tri grupe (isporuke i PDV obračunat na izlaze, nabavke i PDV obračunat na ulaze, te podaci o zalihama).
Pored obrasca, na inernet stranici UIO je objavljeno Objašnjenje za popunjavanje dodatka uz PDV prijavu.
Obaveza podnošenja dodatka uz PDV prijavu počinje danom podnošenja redovne PDV prijave za mjesec april 2014. godine.
Obrazac je dostupan putem linka: OVDJE a Objašnjenje za popunjavanje dodatka uz PDV prijavu putem linka: OVDJE