(08.05.2014.)
- Mjenica kao instrument osiguranja u lohn poslu

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je, na inicijativu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijela Uputstvo o korištenju blanko sopstvene trasirane mjenice u carinskom postupku unutrašnje obrade po osnovu lohn posla.

Do donošenja navedenog Uputstva, bankarska garancija je bila jedini instrument osiguranja u lohn poslovima. Za korištenje mjenice kao instrumenta osiguranja u lohn poslu je neophodno podnijeti Zahtjev (slika 1) Sektoru za poslovne usluge – Odsjeku za prinudnu naplatu u Središnjem uredu UIO. Neophodni uslovi za odobravanje korištenja mjenice korisniku su propisani članom 3. Uputstva. Dokazi o ispunjenosti navedenih uslova su propisani članom 5. Uputstva. Nadležni sektor donosi odluku po zahtjevu u roku od mjesec dana. Ako su zahtjevi ispunjeni, isti Sektor donosi Rješenje o odobravanju korištenja blanko mjenice, na neodređeno vrijeme, odnosno sve dok su ispunjeni uslovi iz Rješenja. Ukidanje Rješenja je propisano članom 7. Uputstva. Korisniku kojem je ukinuto Rješenje ne može se ponovo odobriti korištenje mjenice prije isteka godinu dana od dana stupanja na snagu odluke o ukidanju Rješenja.

Zahtjev za polaganje blanko mjenice (slika 2), u dva primjerka, korisnik polaže Odsjeku za poslovne usluge pri Regionalnom centru UIO, uz koji dostavlja priloge iz člana 8. Uputstva. Nakon provjere urednosti zahtjeva, navedeni Odsjek isti zahtjev evidentira u odgovarajući Registar.

U slučaju neplaćanja dospjelih obaveza, Odsjek za poslovne usluge popunjava blanko mjenicu, te istu mjenicu podnosi na isplatu banci dužnika. Ako mjenica ne bude isplaćena, pokreće se postupak prinudne naplate.