(13.05.2014.)
- Učešće na seminaru - primjena Zakona o PDV-u

Zaposleni u našem Društvu su prisustvovali seminaru pod nazivom „Tumačenje i primjena Zakona o PDV-u“, koji je organizovao Centar za unapređenje korporativnog upravljanja u saradnji sa UIO. Seminar je održan 08.05.2014. godine u prostorijama Univerziteta za poslovne studije u Banjoj Luci. Na seminaru je bilo riječi o definiciji poreskog obveznika, poreskoj osnovici, posebnoj šemi u građevinarstvu, kao i o ispravci odbitka ulaznog PDV-a, a predavači su bili službenici UIO, koji su o navedenim temama iznosili aktuelne stavove i mišljenja UIO.