(20.05.2014.)
- Oslobađanje plaćanja dažbina za međunarodnu pomoć

Savjet ministara BiH oslobodio je plaćanja uvoznih dažbina i drugih indirektnih poreza za pošiljke međunarodne pomoći BiH zbog poplava koje su zadesile BiH u maju 2014. godine, u skladu sa  članovima 9. i 10. Priloga zakona o carinskoj politici BiH.

Zaduženi su inspekcijski organi da ubrzaju procedure i u prioritetu rješavaju inspekcijsku kontrolu ove robe.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH i nadležni inspekcijski organi će Savjetu ministara dostaviti povratne informacije o prijemu ove robe.