(05.06.2014.)
- U proceduri Nacrt Zakona o porezu na dobit FBiH

Nakon što je Vlada FBiH usvojila novi Nacrt Zakona o porezu na dobit FBiH, isti je upućen u parlamentarnu proceduru. Delegacije poslodavaca i sindikata u Ekonomsko-socijalnom savjetu nisu podržale predloženi Nacrt zakona, jer ne stimuliše investicije i otvaranje novih radnih mjesta. Bitne novine u novom zakonskom rješenju su transparentno definisanje transfernih cijena, ali i promjene kod priznavanja otpisa potraživanja, rashoda amortizacije, ukidanje ograničenja za troškove reprezentacije, donacija, članarina i sponzorstava.