(06.06.2014.)
- Usvojene izmjene Zakona o akcizama u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas po hitnom postupku Izmjene i dopune Zakona o akcizama BiH, koje se odnose na rezani duvan, a kojim se uvode specifične akcize za rezani duvan, odnosno cigare i cigarilose, čime je ispunjen uslov za nastavak stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Usvojenim rješenjima izjednačavaju se akcize na sirovi duvan i duvanske proizvode, a s ciljem obezbjeđenja uslova za zaštitu legalnih privrednika koji izmiruju obaveze, zaustavljanja trenda pada prihoda od akciza na duvanske prerađevine, suzbijanja nelegalnog tržišta i harmonizacije akciza na različite duvanske proizvode.