(06.06.2014.)
- Produžen rok za podnošenje PDV prijave zbog poplava

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH danas je na 3. vanrednoj sjednici usvojio instrukciju o podnošenju PDV prijava za mjesec maj za poreske obveznike sa područja koja su zahvaćena katastrofalnim poplavama u BiH. Osnovni cilj ove instrukcije je da se pomogne privrednicima koji su pretrpjeli direktnu štetu u poplavama, pa će za obveznike, koji nisu u mogućnosti da to učine sami za njih PDV prijavu sa vrijednosti „nula“, dostaviti UIO u zakonskom roku do 10. juna 2014. godine.
Poreski obveznici za koje UIO podnese PDV prijavu za mjesec maj, dužni su do 10. jula 2014. godine podnijeti izmijenjenu PDV prijavu za mjesec maj zajedno sa junskom prijavom. U skladu sa ovom instrukcijom, poreski obveznici moraće imati dokaz da su pretrpjeli štetu a to su zapisnici koji se dostavljaju nadležnoj opštinskoj komisiji za procjenu i popis šteta.