(14.07.2014.)
- Izmjene Zakona o fiskalnim kasama u RS

U Narodnoj skupštini RS je u proceduri usvajanje Zakona o izmjenama Zakona o fiskalnim kasama RS, kojima su propisana nova oslobađanja od izdavanja fiskalnih računa, skraćeni rokovi za čuvanje dokumentacije itd.

Važnije izmjene su sljedeće:

- u članu 5. se dodaje novi stav (2) koji obavezuje fizičko lice, koje nije upisano u odgovarajući registar za promet robe i usluga, da registruje svaki pojedinačni promet robe, odnosno usluga preko fiskalne kase i izvrši prenos posrcka preko terminala do servera PU, ukoliko je obveznik poreza na dodatu vrijednost u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrijednost.

- nova oslobađanja od registracije prema ovom Zakonu se odnose na samostalne preduzetnike koji obavljaju zanatsku djelatnost kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oporezivanje dohotka, djelatnost igara na sreću, te turističke usluge seoskih domaćinstava.

- dodatno je propisano da se momentom prometa robe, odnosno usluge u smislu ovog zakona smatra momenat kad je roba presrc kupcu, odnosno kad je usluga izvršena.

- bliže se propisuje sadržaj Ugovora između ovlašćenog servisera i obveznika (član 51.) i Ugovora kojim ovlašćeni proizvođač ovlašćuje servis za zaključivanje ugovora sa obveznikom o servisiranju fiskalnih proizvoda i pružanju tehničke podrške obvezniku za korišćenje fiskalnog proizvoda (član 77.).

- u članu 61. dodaje se stav (4) koji propisuje da, u slučaju da obveznik ne podnese zahtjev za brisanje obveznika iz registra fiskalizovanih kasa, PU sprovodi postupak i vrši brisanje obveznika iz registra fiskalizovanih kasa po službenoj dužnosti.

- bitna izmjena se odnosi na obavezu čuvanja odštampane kontrolne trake, te čuvanja knjige dnevnih izvještaja i isječaka fiskalnih dokumenata, koja se sa tri godine skraćuje na trajanje od jedne fiskalne godine.

- ukida se obaveza tehničkog pregleda fiskalnog sistema (član 81.).

- proširuje se kontrola rada ovlašćenih servisa (član 89.).

- bliže se propisuju kaznene odredbe Zakona (članovi 90. i 97.) kao i odredbe o nadzoru (član 98.).

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.