(03.08.2015.)
- Novi Zakon o porezu na dohodak u RS

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila novi Zakon o porezu na dohodak, koji će se primjenjivati od 01.09.2015. godine.

Predmet oporezivanja u ovom zakonu su dodatne dvije vrste dohotka, i to dohodak iz stranih izvora i ostali dohodak, koji prema svojoj suštini i nije nova vrsta dohotka već drugačiji tretman i kategorisanje već postojećih vrsta dohotka.

U članu 6. kojim se definiše obveznik postoje određene razlike u definisanju rezidentnosti.

Novinu predstavlja uvođenje naknade za rođenje djeteta kao poreskog oslobađanja u visini jedne prosječne mjesečne neto plate u Republici Srpskoj, prema posljednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a u cilju poboljšanja demografske slike društva.

Povećan je iznos toplog obroka koji nije oporeziv sa 3,5 KM dnevno na 4,5 KM dnevno, odnosno sa dosadašnjih 77 KM na 99 KM.

Umanjenje poreske osnovice za godišnji iznos uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske do 1.200KM sa namjerom podsticanja ove vrste ulaganja i razvoja u određenom smislu sektora osiguranja u Republici Srpskoj i razvoja svijesti građana Republike Srpske o pozitivnoj strani ulaganja u životno osiguranje.

Oslobađaju se poreski obveznici obaveze plaćanja poreza na dohodak od kapitala na dividende i udjele u dobiti pravnih lica.