(25.09.2015.)
- Učešće u seminaru o primjeni PDV-a

Zaposleni u našem Društvu su prisustvovali seminaru pod nazivom „Aktuelne dileme i primjena Zakona o PDV-u“, koji je organizovao Centar za unapređenje korporativnog upravljanja u saradnji sa UIO. Seminar je održan 23.9.2015. godine u prostorijama Univerziteta za poslovne studije u Banjoj Luci. Na seminaru je bilo riječi o sljedećim temama:

Prefakturisanje u sistemu PDV- a

Naknada štete u sistemu PDV-a

Nagradne igre u sistemu PDV-a

Ispravka izlaznog i ulaznog PDV-a

Promet građevinskog objekta- novi stav

Jednokratni promet

Uvoz dobara na osnovu Rješenja o oslobađanju

Član 15.Zakona – mjesto oporezivanja

Krađa, požar.

Predavanja je održao g-din Mr. Anes Muslimović , dipl.iur. – Šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza UIO, koji je o navedenim temama iznosio aktuelne stavove i mišljenja UIO.