(21.06.2016.)
- Novi pravilnici uz Zakon o porezu na dohodak RS

Nakon usvajanja novog Zakona o porezu na dohodak u RS (Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 60 od 30 jula 2015), Ministarstvo finansija je donijelo pravilnike koji bliže određuju odredbe Zakona. To su:
- Pravilnik o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na oporezivanje dohotka iz stranih izvora
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjiga i evidencija i pravila za usklađivanje prihoda i rashoda od samostalne djelatnosti 
- Pravilnik o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti transakcija između povezanih lica
- Pravilnik o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine
- Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje i umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak
Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice