(26.06.2016.)
- Izmjene Zakona o poreskom postupku RS

U "Sl. glasniku RS", br. 44 od 3. juna 2016. godine je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku RS, koji se sastoji od 26 članova i uvodi brojne novine od kojih se najvažnije odnose na postupak registracije obveznika, primjenu elektronske identifikacione kartice, postupak prinudne naplate, vrste poreske kontrole i inspekcijskog nadzora, te uvođenje novih prekršaja.