(28.09.2016.)
- Specijalistička obuka o transfernim cijenama u Zagrebu

Naši zaposlenici su prisustvovali na dvodnevnoj specijalističkoj obuci u Zagrebu na temu "Izrada Studije o transfernim cijenama prema Smjernicama OECD za primjenu pravila o transfernim cijenama za multinacionalne kompanije i poreske uprave", organizovanoj od strane poslovnog partnera Mazars Cinotti d.o.o. Zagreb, prilikom koje su predstavljene metode koje se upotrebljavaju za utvrđivanje transfernih cijena, kao i tehnike upoređivanja sa parametrima iz relevantnih baza posrcka  (amadeus, rayalty source, ktMine).
Obuka je organizovana s ciljem da klijentima omogućimo bolju uslugu izrade vjerodostojne dokumentacije o transfernim cijenama, čije je posjedovanje i predavanje uz godišnje izvještaje za 2016. godinu obavezno prema novim Pravilnicima o transfernim cijenama donesenim na nivou entiteta BiH (RS i FBIH).