(29.09.2016.)
- Aktuelne dileme i primjena Zakona o PDV-u

Zaposleni u našem Društvu su prisustvovali seminaru pod nazivom „Aktuelne dileme i primjena Zakona o PDV-u“, koji je organizovao Centar za unapređenje korporativnog upravljanja u saradnji sa UIO. Seminar je održan 28.9.2016. godine u prostorijama Univerziteta za poslovne studije u Banjoj Luci. Na seminaru je bilo riječi o sljedećim temama:

Promet dobara – Study case

Upotreba dobara u vanposlovne svrhe- Study case

Upotreba lično proizvedenih dobara, promjena svrhe i zadržavanje dobara nakon prestanka poslovanja

Poreski tretman poklon bonova, vrijednosnih kartica, popusta …

Pravo na odbitak ulaznog pdv-a- Study case

Pravo na odbitak ulaznog pdv-a kod pripremnih radnji

Pravo na odbitak ulaznog pdv-a kod krađe

Pravo na odbitak ulaznog pdv-a pri nabavci reklamnog materijala

Pravo na odbitak ulaznog pdv-a kod organizovanja nagradne igre

Pravo na odbitak ulaznog pdv-a kod kašnjenja poreske fakture

Pravo na odbitak ulaznog pdv-a kod nabavke putničkih automobila i testnih vozila

Aktuelna problematika poreskih obveznika

 

Predavanja je održao g-din Mr. Anes Muslimović , dipl.iur. – Šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza UIO, koji je o navedenim temama iznosio aktuelne stavove i mišljenja UIO.