(02.10.2017.)
- Seminar o primjeni PDV-a

Naši zaposlenici su prisustvovali stručnom osposobljavanju i specijalističkoj edukaciji na temu "Dileme u vezi primjene Zakona o PDV-u" u organizaciji Centra za korporativno upravljanje.
Predavač je Šef Odsjeka za davanje mišljenja u Središnjem uredu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, gospodin mr Anes Muslimović, koji je ujedno iznio nove stavove UIO i davao odgovore na razna pitanja učesnika.