(07.11.2017.)
- Odluke Upravnog odbora UIO - akcize i PDV

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH usvojio je na današnjoj sjednici Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i na duhan za pušenje za 2018. godinu.

Nova minimalna i specifična akciza za cigarete i duhan primjenjuje od 1. januara 2018. godine. Minimalna akciza će iznositi 2,60 KM umjesto 2,42 KM, a specifična akciza umjesto 1,35 KM bit će 1,50 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje utvrđuje se u visini od 80 posto minimalne akcize i iznosit će 104 KM umjesto dosadašnjih 96,80 KM po kilogramu.

Porezni obveznici i druga lica, koja se bave prometom cigareta, dužni su popisati zalihe cigareta na dan 1. januara i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2018. godine, dok se obračun akciza mora dostaviti do 17. januara iduće godine kako bi se obračunala razlika.

Kalkulaciju maloprodajne cijene, formirane shodno ovoj odluci, porezni obveznici su dužni dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 30. novembra 2017. godine.

Upravni odbor UIO usvojio je danas i Odluku o utvrđivanju količine dizel-goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica na koje se ne plaća putarina za 2018. godinu. Odredbe ove odluke se odnose na dizel gorivo koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje i željeznice za pogon šinskih vozila i to na određenu količinu koju odobri UO UIO na prijedlog vlada entiteta i Brčko distrikta. Ova odluka primjenjivat će se od 1. januara 2018. godine, a za njenu provedbu zadužena je UIO koja će jednom u tri mjeseca Upravnom odboru podnositi izvještaje o njenoj realizaciji.

Upravni odbor usvojio je danas izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama u BiH i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koje se odnosi na elektronsko podnošenje prijava kod obračuna trošarina i PDV-a.