(21.01.2018.)
- Novi zakon o akcizama u BiH

Od 1.2.2018. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH, koje donose nova pravila utvrđivanja ovih nameta na sljedeći način:

 

AKCIZA

PUTARINA

UKUPNO POVEĆANјE

 

za izgradnju i održavanje puteva

za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva

Biogoriva i biotečnosti*

0,30 KM

0,15 KM

0,25 KM

0,70 KM

Tečni naftni plin (TNP)*

0,00 KM

0,15 KM

0,25 KM

0,40 KM

Lož-ulјe ekstra lako i lako specijalno**

0,45-0,30 = 0,15 KM

-

-

0,15 KM

Motorni benzin, uklјučujući i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva**

-

-

0,25-0,10 = 0,15 KM

0,15 KM

Dizel goriva i ostala plinska ulјa**

-

-

0,25-0,10 = 0,15 KM

0,15 KM

* novi akcizni proizvod
** uvećanje akciznog opterećenja

Namjera predlagača izmjena Zakona o akcizama u BiH je brži i efikasniji način naplate prihoda od putarina koje se izdvajaju za izgradnju puteva i autoputeva, te spriječavanje zloupotrebe pojedinih energenata koji se nezakonito koriste kao pogonsko gorivo u vozilima.
Isto tako, prepoznati su energenti koji se koriste kao pogonsko gorivo a na koje se do sada nije plaćala putarina (tečni naftni plin), te je shodno tome, i taj energent opterećen putarinom, ali ne i akcizom.

U sastavu prelaznih i završnih odredbi Zakona se dodat novi član 45a. koji se odnosi na popis zaliha proizvoda, a odnosi se na obavezu da svi učenici koji se bave prometom akciznih proizvoda, kojima se ovim izmjenama mijenja stopa ili se uvodi akciza ili putarina izvrše popis zaliha tih proizvoda na dan početka primjene novog Zakona, te da popisne liste dostave UIO u roku od sedam dana.

Takođe, ovim članom se nameće obaveza da obveznici izvrše obračun akcize i putarine prema odredbama ovog zakona, te da u roku deset dana od dana izvršenog popisa uplate na propisane račune razliku između obračunate i već uplaćene akcize i/ili razliku između obračunate i već uplaćene putarine.