(18.07.2018.)
- Izmjene Zakona o porezu na dohodak u RS

Nove izmjene Zakona o porezu na dohodak propisuju veće pravo radnika na osnovni lični odbitak, koji sada iznosi BAM 6000 godišnje. To znači da se poreska osnovica umanjuje u iznosu od 1/12 odbitka, te se uplaćuje radniku uz uplatu zarade. Propisane su i kazne za kršenje ovih odredbi od:

-          3000-9000 KM za pravno lice,

-          1500-4500 KM za preduzetnika, kao i

-          1000-3000 KM za odgovorno lice u pravnom licu.

Izmjene stupaju na snagu 1. septembra 2018. godine.