Zaposleni

BOŠKO SUKUR, direktor

Obrazovanje: 

 • Ekonomska škola Kneževo (maj 2004. godine)
 • Ekonomski fakultet u Banjoj Luci – Smjer: Finansije, računovodstvo i revizija, (diplomirao April 2009. godine)
 • Postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci – Smjer: Finansijski menadžment ( u toku )

Radno iskustvo: 

 • 01.06. 2009. godine do 31. 03. 2011. godine u knjigovodstvenom birou “KONTO” SR, Banja Luka (poslovi knjigovodstva, sastavljanje finansijskih izvještaja, završnih finansijskih izvještaja, poreskih prijava, poreskih bilansa, saradnja sa poreskim organima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, saradnja sa bankama i ostalim finansijskim institucijama u RS)
 • Od 01.04.2011. do 20.02.2014. godine u Rakic Professional Consulting s.p. – stručni saradnik
 • Od 20.02.2014. godine direktor u Rakić Advisory d.o.o.

Stručni rad: 

 • Objavljeni radovi u Finraru, ZIPS-u i Poreznom savjetniku.

Ostale sposobnosti i stečena znanja:

 • Sertifikovani računovođa (licenca Saveza računovodja i revizora RS).
 • Engleski jezik;
 • Poznavanje rada na računarima.
 • Prisustvo velikom broju seminara iz oblasti finansija, poreza i korporativnog upravljanja.

 

RANKO BAJIČIĆ

Obrazovanje: 

 • Gimnazija Banja Luka, opšti smjer (maj 2008. godine)
 • Ekonomski fakultet u Banjoj Luci – Smjer: Međunarodna ekonomija (diplomirao Septembar 2012. godine)
 • II ciklus (master) studij na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci – Smjer: Međunarodna ekonomija (u toku)

Radno iskustvo: 

 • 01.08.2013. godine: „Rakić professional consulting“ s.p.
 • od 20.02.2014. godine u Rakić Advisory d.o.o.

Ostale sposobnosti i stečena znanja:

 • Sertifikovani računovođa
 • Licencirani poreski savjetnik od januara 2019. godine
 • Engleski jezik
 • Poznavanje rada na računarima
 • Prisustvo velikom broju seminara iz oblasti finansija, poreza i korporativnog upravljanja.

 

MILANA RAJKOVIĆ

Obrazovanje: 

 • Gimnazija Mrkonjić Grad, opšti smier (maj 2008. godine)
 • Ekonomski fakultet u Banjoj Luci – Smjer : Računovodstvo i revizija (diplomirala Oktobar 2012. godine)
 • II ciklus (master) studij na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci – Smijer : Računovodstvo i revizija ( u toku)

Radno iskustvo: 

 • od 15.07.2013. godine do 31.12.2013. godine u „Nites“ d.o.o. (projekat „Centralizovani obračun plata“ budžetskih korisnika u Vladi Republike Srpske)
 • od 01.01.2014. godine u „Rakić Professional Consulting“ s.p.
 • od 20.02.2014. godine u Rakić Advisory d.o.o.

Ostale sposobnosti i stečena znanja:

 • Sertifikovani računovođa
 • Licencirani poreski savjetnik od januara 2019. godine
 • Engleski jezik
 • Poznavanje rada na računarima.
 • Prisustvo velikom broju seminara iz oblasti finansija, poreza i korporativnog upravljanja.