Klijenti

 

Fokusiranje na kvalitet, brzinu i povjerenje kao osnovnim vrijednostima našeg Društva, rezultiralo je kontinuiranom saradnjom sa velikim brojem uspješnih domaćih i inostranih kompanija, koji su na vrijeme prepoznali našu predanost ka uspješnom ostvarenju njihovih poreskih prava. Našim uslugama pokrivamo poreska pitanja širokog spektra privrednih oblasti, a u dosadašnjem poslovanju aktivno sarađujemo sa društvima iz oblasti osiguranja, trgovine i međunarodne trgovine, bankarstva, medicine, telekominikacija, prerađivačke, rudarske, automobilske i drvne industrije, kao i lizing, revizorskim i konsultantskim kućama, te društvima u javnom vlasništvu.

U skladu sa Opštim uslovima poslovanja našeg Društva i kodeksom povjerljivosti podataka, referentna lista naših klijenata je dostupna zainteresovanim društvima, potencijalnim klijentima, isključivo uz njihov zahtjev.