(07.11.2022.)
- Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2022)

U organizaciji Saveza računovođa i revizora Republike Srpske dana 4.11.2022. godine, na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci, održana je Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2022) za privredna društva i ostala pravna lica, na kojoj je jedan od predavača bio advokat Dejan Rakić, koji je u svom izlaganju govorio na temu “Postupanje po usvojenim izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u u vezi sa prometom nepokretnosti” i drugim aktuelnostima iz oblasti indirektnih poreza.
Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2022) održava se u periodu od 03.-20.11.2022. godine. Učesnici mogu birati jednu od dvije forme seminara: uživo u učionici ili video verziju putem Cisco Webex platforme. Više o navedenom potražite na internet stranici SRRRS: https://www.srrrs.org/