O nama

Rakić Advisory d.o.o. je dinamično društvo, posvećeno efikasnom rješavanju poreskih pitanja naših klijenata – smanjenju rizika dodatnih poreskih razreza i povećanju šansi ostvarenja poreskih ušteda.
Naši klijenti su fizička i pravna lica, društva u javnom vlasništvu, javne institucije, neprofitne organizacije, agencije i udruženja – obveznici direktnih i indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini i okruženju i oni koji su to obavezni ili pak žele postati.
Povjerenje koje svakodnevno opravdavamo u visoko-konkurentnom okruženju dokazuje našu posvećenost zadovoljenju klijentovih potreba, kao i visok profesionalni standard, poznavanje relevantnih lokalnih i međunarodnih propisa i prilika, kao i stalno praćenje i primjena aktuelne prakse nadležnih poreskih i sudskih organa.
Iz navedenog proizilazi naša vizija, koja se zasniva na orijentaciji ka pronalaženju svih mogućnosti za poresko rasterećenje obveznika – naših klijenata.
Naša misija se zasniva na težnji svih zaposlenih da klijenti prepoznaju usvojeni standard, kvalitet i inovativnost koje posjedujemo, te da kroz dugoročni poslovni odnos, omogućimo klijentima potpunu sigurnost u zaštiti njihovih poreskih prava i umanjenju poreskih rizika, čiji se pritisak svakodnevno povećava usvajanjem novih izmjena i dopuna relevantnih propisa.
Održavanje i povećanje kvaliteta usluga koje nudimo su naši osnovni ciljevi – postižemo ih strategijom otvorenog pristupa i identifikacijom sa ciljevima naših klijenata. Stoga, sopstveni uspjeh procjenjujemo jedino na osnovu uspjeha u ostvarenju Vaših poreskih prava.

Pored iskrene i konstantne podrške klijentima u cilju kreiranja veće sigurnosti u turbulentnom poreskom okruženju, otvoreni smo za sticanje novih znanja, na šta upućuju članovi našeg tima, sačinjenog od mladih i ambicioznih ekonomskih stručnjaka, posvećenih kontinuiranoj specijalizaciji iz oblasti poreza.