(05.08.2022.)
- Poreske novosti 05-06 2022

Propisi i novosti na nivou Republike Srpske

U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj 45/22 od 27.5.2022. godine objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati za 2022. godinu, koja je stupila na snagu 20. maja 2022. godine, a primjenjuje se na obračun plate od 1. maja 2022. godine. Ovom Odlukom najniža plata u Republici Srpskoj utvrđena je u iznosu od 650,00 KM u neto iznosu.
U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj 48/22  od 27.5.2022. godine objavljen je Pravilnik o fiskalnom računu, koji stupa na snagu 4. juna 2022. godine. Ovim pravilnikom uređuju se vrste fiskalnih računa, tipovi transakcije, načini plaćanja i dostavljanja, kao i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa, uslovi koje je obveznik dužan ispuniti za dostavljanje fiskalnog računa u digitalnom i elektronskom obliku, vrsta, obim, oblik, način dostavljanja i čuvanja posrcka o izdatim fiskalnim računima, te načinu provjere fiskalnih računa.
U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj 48/22  od 27.5.2022. godine  objavljen je i Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, koji stupa na snagu 4. juna 2022. godine.
U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj 48/22  od 27.5.2022. godine objavljen je Pravilnik o dostavljanju posrcka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa, koji stupa na snagu 4. juna 2022. godine. Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta posrcka o poslovnom prostoru i mjestu prometa, način dostavljanja tih posrcka Poreskoj upravi Republike Srpske i način generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora i mjesta prometa u skladu sa članom 14. Zakona o fiskalizaciji (u daljem tekstu: Zakon).

Propisi i novosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 44/22 od 8.6.2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o radu, koji stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u 'Službenim novinama Federacije BiH.
U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 44/22 od 8.6.2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 'Službenim novinama Federacije BiH.  

Propisi i novosti na nivou Bosne i Hercegovine

U “Sl. glasniku BiH” broj 28/22 od 6.5.2022. godine objavljen je Zakon o Carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 'Sl. glasniku BiH', a primjenjuje se od dana početka primjene Zakona o carinskoj politici u  BiH ('Sl. glasnik BiH', broj 58/15).  Izuzetno, odredba člana 30. stav (1) tačka d) ovog zakona primjenjuje se od dana navedenog u članu 279. stav (2) tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.  Ovim zakonom određuju se prekršaji koje na carinskom području BiH, u primjeni Zakona o carinskoj politici u  BiH ('Sl. glasnik BiH', broj 58/15) (u daljnjem tekstu: ZCPBiH) i Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u  BiH  ('Sl. glasnik BiH', br. 13/19, 54/19 i 21/20) (u daljnjem tekstu: Odluka), počini pravno, fizičko i drugo lice, propisuju sankcije za počinjeni prekršaj, te naplata uvoznih i izvoznih dažbina po službenoj dužnosti.
U “Sl. glasniku BiH” broj 30/22 od 13.5.2022. godine objavljena je Odluka o dopuni Tarife aministrativnih taksi, koja stupa na snagu danom donošenja.
U “Sl. glasniku BiH” broj 35/22 od 13.5.2022. godine objavljeno je:
- Uputstvo o izmjeni Uputstva o vraćanju izvezene robe;
- Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku obrade pod carinskom kontrolom
;
- Uputstvo o izmjenama Uputstva o provođenju pojednostavljenog postupka prijavljivanja robe temeljem nepotpune carinske prijave
;
- Uputstvo o izmjenama Uputstva o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupka carinskog skladištenja
;
- Uputstvo o izmjenama Uputstva o carinskom postupku unutrašnje obrade;
- Uputstvo o izmjenama Uputstva o carinskom postupku vanjske obrade;
- Uputstvo o izmjenama Uputstva o postupku stavljanja robe u slobodan promet na račun njene krajnje upotrebe;
- Uputstvo o izmjenama Uputstva o postupku izvoza.