Publikacije

Zbirka propisa iz oblasti PDV-a i akciza (prečišćeni tekstovi) Sa primjerima iz prakse, Grupa izdavača: Banja Luka 2010.

Knjiga: Zbirka propisa iz oblasti PDV-a i akciza 
(prečišćeni tekstovi)
Sa primjerima iz prakse

Dejan Rakić, dipl. pravnik
Vladimir Milinović, dipl. pravnik

 

Forenzika poslovanja

Knjiga: Forenzika poslovanja, Finrar: Banja Luka 2013.

Grupa autora i
Dejan Rakić, dipl. pravnik

 

ZIPS 1298, 2014. god

ČASOPIS: ZIPS 1298 2014. god

Dejan Rakić, dipl. pravnik
Boško Sukur, dipl. ekonomista
PDV U GRAĐEVINARSTVU

 

ZIPS 1287 2014. god.

ČASOPIS: ZIPS 1287 2014. god

Boško Sukur, dipl. ecc
POREZ PO ODBITKU NA USLUGE NEREZIDENATA – primjena međunarodnih ugovora, greške i nedoumice

 

Finrar jul 2014.god

ČASOPIS: Finrar jul 2014.god

Dejan Rakić, dipl. pravnik
Boško Sukur, dipl. ecc
IZMJENE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Finrar april 2014.god

ČASOPIS: Finrar april 2014.god

Dejan Rakić, dipl. pravnik
OBAVEZA PODNOŠENJA DODATKA UZ PDV PRIJAVU

 

Finrar avgust 2010.god

ČASOPIS: Finrar avgust 2010.god

Dejan Rakić, dipl. pravnik
DOPUNA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

 

Finrar jul 2008.god.

ČASOPIS: Finrar jul 2008.god.

Dejan Rakić, dipl. pravnik
POSEBNA ŠEMA ZA PORESKE OBVEZNIKE

 

Financing decembar 2010.god.

ČASOPIS: Financing decembar 2010.god.

Dejan Rakić, dipl. pravnik
Vladimir Milinović, dipl. pravnik
PORESKA OSNOVICA PDV-A

 

STRUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA:

 

Časopis FINRAR, Banja Luka:

-PDV TRETMAN ŠTETA NASTALIH U POPLAVAMA I NOVI PROPISI IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Dejan Rakić, dipl. pravnik)

-PRAKSA U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI PDV-a (Dejan Rakić, dipl. pravnik i Vladimir Milinović, dipl. pravnik)

-FIKTIVNI PROMETI U SISTEMU PDV-a (Dejan Rakić, dipl. pravnik)

-NOVA RJEŠENJA U PRIMJENI PROPISA O PDV-u I AKCIZI (Dejan Rakić, dipl. pravnik)

-DOPUNA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O PDV-u (Dejan Rakić, dipl. pravnik)

-PORESKI TRETMAN POSREDOVANJA I ZASTUPANJA KOD PRUŽANJA USLUGA (Dejan Rakić, dipl. pravnik)

-ODBITAK ULAZNOG PDV-a (Dejan Rakić, dipl. pravnik)

-OPOREZIVANJE PDV-om TRANSAKCIJA KOJE SU REGULISANE I DRUGIM PROPISIMA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-PDV TRETMAN ULAGANJA U TUĐA OSNOVNA SREDSTVA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-NOVI ZAKON O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-PDV TRETMAN NEDOVRŠENIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-ISPRAVKA ODBITKA ULAZNOG POREZA OSTVARENOG NA NABAVKU KAPITALNIH DOBARA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-POPIS SREDSTAVA I OBAVEZA (Sara Savanović, dipl.ek., Dejan Rakić, dipl. pravnik, Ilinka Gavrilović, dipl.ek.)

-DVOSTRUKO OPOREZIVANJE ILI NEOPOREZIVANJE KROZ PDV PROPISE (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-POSEBNA ŠEMA ZA PORESKE OBVEZNIKE – DUŽNIKE (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-PDV TRETMAN IZNAJMLJIVANJA NEKRETNINA U ZAKUP (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BIH (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

- AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

- OBAVEZE POPISA CIGARETA NA KRAJU GODINE U SKLADU SA PRIMJENOM ZAKONA O AKCIZAMA U BIH

I ODLUKOM UPRAVNOG ODBORA UIO (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

- AKTUELNA PROBLEMATIKA U OBLASTI PDV-a (Mr Goran Glamočanin, Dejan Rakić, dipl. pravnik)

- AKTUELNOSTI U INDIREKTNIM POREZIMA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-POREZ PO ODBITKU NA USLUGE NEREZIDENATA (Boško Sukur, dipl. ek.)

 

Časopis ZIPS, Sarajevo:

-USLUGE POVEZANE SA IZVOZOM (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-OBAVEZA PODNOŠENJA DODATKA UZ PDV PRIJAVU (Dejan Rakić, dipl. pravnik)

 

Časopis FEB, Sarajevo:

-ODBITAK ULAZNOG POREZA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

-ISPRAVKA ODBITKA ULAZNOG POREZA OSTVARENOG NA KAPITALNA DOBRA (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

 

Časopis FIRCON, Mostar:

-PROMET ULJA ZA LOŽENJE PREMA ZAKONU O TROŠARINAMA U BIH (Dejan Rakić, dipl.pravnik)

 

Časopis FINANCING, Brčko:

-PORESKA OSNOVICA PDV-a (Dejan Rakić, dipl. pravnik i Vladimir Milinović, dipl. pravnik)

 

Kontinuirana profesionalna edukacija (Savez računovođa i revizora Republike Srpske):

-PORESKA OSNOVICA PDV-a (Normativno uređenje, primjena i zauzeti stavovi o spornim pitanjima u praksi (Dejan Rakić, dipl. pravnik, Vladimir Milinović, dipl. pravnik) – novembar 2010. godine

-ŽALBENI POSTUPAK NA ZAPISNIKE I RJEŠENJA O KONTROLI INDIREKTNIH POREZA (Dejan Rakić, dipl. pravnik) – april 2011. godine

-POPUNJAVANJE PDV PRIJAVA, PRAKSA I PRIMJERI (Dejan Rakić, dipl. pravnik) – oktobar-novembar 2011. godine

- OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I POVRAT AKCIZE I PUTARINE (Dejan Rakić, dipl. pravnik) – april 2012. godine

- AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Mr Goran Glamočanin, Dejan Rakić, dipl. pravnik) - oktobar-novembar 2012. godine

- AKTUELNA PROBLEMATIKA INDIREKTNIH POREZA (Dejan Rakić, dipl. pravnik) - april 2013. godine

- AKTUELNOSTI U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (Dejan Rakić, dipl. pravnik) – mart-april 2014. godine